Karwina / Karvinna / Karwin / Freistadt

Browar i S³odownia - Dr. Jan Hr. Larisch-Mönnich

Browar Hr.Larisch-Mönnich

Browar Jan Hr.Larisch-Mönnich, dz.Bernard Mandovsky

Browar Heinrich Hr.Larisch-Mönnich, dz.Bedrich Proskovetz

Browar Heinrich Hr.Larisch-Mönnich, dz.Ottokar Weber

Browar i S³odownia Dr.Jan Hr.Larisch-Mönnich, dz Ottokar Weber

Browar i S³odownia Dr.Jan Hr.Larisch-Mönnich

  1840-1859

  1859-1887

  1887-1915

  1915-1918

  1918-1939

  1939-1945

 

 

Etykieta z okresu Monarchii Austro-Wêgierskiej

nie zaliczana do etykiet polskich, wstawiona pogl±dowo

   
     
 

 

Rozlewnie,sk³ady,reprezentacje

 

Bogumin / Bohumin, M.Skutta...
Cieszyn Zachodni, Hoyer
Katowice, Józef Uher 
Mogi³a
Piekary ¦l., Mutz Karol
Rybnik, Piecha Wincenty
Rydu³towy, Ohrzal Wilhelm
Trzyniec / Tøinec, Stow."Dom Robotniczy"
Wadowice